Jak zostać motorowodniakiem

Chcesz zostać sternikiem motorowodnym i samodzielnie prowadzić łódź motorową?  Musisz posiadać „prawo jazdy” na motorówkę. Gorąco zachęcam do uczestnictwa w kursie, który doskonale przygotuje Cię do egzaminu. Ośrodek załatwi za Ciebie całą procedurę dokumentacyjną.

Jeżeli po zdanym egzaminie samodzielnie chcesz wyrobić patent bez pomocy ośrodka to wejdź na stronę http://patenty.pzmwinw.pl/ wygeneruj wniosek, a następnie wydrukuj go, podpisz i dostarcz do biura Związku (osobiście bądź pocztą) z następującymi załącznikami:

– zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)

– zaświadczenie o zdanym egzaminie

– zgoda rodziców/opiekunów prawych w przypadku osoby małoletniej przy egzaminie na patent sternika motorowodnego

– staż pływania na jachtach motorowych lub żaglowych w przypadku patentu morskiego sternika motorowodnego/mechanika motorowodnego udokumentowany na kartach lub opinia z rejsu

– kserokopię patentu co najmniej sternika motorowodnego wydanego przez nasz Związek w przypadku egzaminu na licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających oraz licencję do holowania statków powietrznych.

– dowód wpłaty za patent/licencję (opłaty należy dokonać poprzez dotpay / instrukcja opłaty dostępna na http://www.motorowodniacy.org/dokumenty/patenty/instrukcja.pdf).

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.

Po spełnieniu tych formalności będziesz mógł odebrać swój Patent osobiście w biurze Związku lub zostanie do Ciebie wysłany pocztą we wskazanym przez Związek czasie (cała procedura trwa standardowo około 30 dni).