Licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

Wymagania

  1. Ukończony 18 rok życia
  2. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
  3. Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

Uprawnienia

  1. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego
  2. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty za egzamin w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej.