Motorowodny Sternik Morski

Wymagania

  1. Ukończony 18 rok życia
  2. Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
  3. Zdanie egzaminu na stopień motorowodnego sternika morskiego.

Uprawnienia

  1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
  2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich