Patent: Sternik Motorowodny

Wymagania:

  • Ukończony 14 rok życia
  • Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Uprawnienia:

  • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
  • Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
  • Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.