Patent Żeglarza Jachtowego

Wymagania:

  • Ukończony 14. rok życia.
  • Zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent żeglarza jachtowego.

Uprawnienia:

  • Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
  • Prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.